مسابقات قویترن مردان آغاز میشود

تک اندام : نهمین دوره مسابقات قویترین مردان وزن منهی 105 کیلو گرم قهرمانی باشگاه های کشور 21 لغایت 23 برگزار می شود. بر اساس بخشنامه این مسابقات هر استان باید پس از بر...

ادامه مطلب