آیا کای گیرین از شرکت در مستر المپیا ۲۰۱۵ محروم شد؟!

آیا کای گیرین از شرکت در مستر المپیا 2015 محروم شد؟!

تک اندام : کای گیرین محروم شد!؟ خبری که بسرعت در بین صفحات اجتماعی درحال پخش و گسترش است. ساعاتی پیش کای گیرین با انتشار ویدیویی در صفحات اجتماعی خود ازاینکه ازمسابقه ...

ادامه مطلب