نتایج نهایی پرورش اندام مستر المپیا آماتوری روسیه 2016

در پایان رقابت های پرورش اندام هادی چوپان اورال مسابقات شد و مجوز ورود به مستر المپیای سال آینده رو از آن خود کرد . نفراتی که به مدال دست یافیتند به ترتیب دسته 75 کیل...

ادامه مطلب