آرنولد: عضلات کریس رونالدو فوق العاده است

آرنولد شوارتزنگر ستاره سابق پرورش اندام جهان و هنرپیشه مشهور فیلم های اکشن، در صحبت هایی به تمجید از عضلات یک فوتبالیست مشهور پرداخته است. همه آرنولد شوار...

ادامه مطلب

آرنولد: عضلات کریس رونالدو فوق العاده است

آرنولد شوارتزنگر ستاره سابق پرورش اندام جهان و هنرپیشه مشهور فیلم های اکشن، در صحبت هایی به تمجید از عضلات یک فوتبالیست مشهور پرداخته است. همه آرنولد شوارتزن...

ادامه مطلب