فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام : آیین نامه لیگ پاورلیفیتینگ ایران اعلام شد

تک اندام :  آیین نامه لیگ پاورلیفیتینگ ایران اعلام شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی جمهوری اسلامی‌ ایران،‌ با تصویب اعضای کمیته پاورلیفیتینگ ایران آیین نامه ل...

ادامه مطلب