8 نکته جهت داشتن عضلات شکم بزرگ از زبان فواد آبیاد IFBB PRO

تک اندام : اغلب افراد از من سوال میپرسن که چطوری میتونیم عضلات شکمی بزرگ و تفکیک شده همچون شما داشته باشیم. در اینجا چند راه حل واقعی رو خدمتتون خواهم گفیت:

ادامه مطلب