سدریک مک میلان: در طول تمرین فیگور بگیرید

در تمرین هر گروه عضلانی چند بار فیگور بگیرید. بعضی ها شاید وقتی شما را در این حالت ببینند پیش خود بگویند که در حال خودنمایی هستید، اما بدانید که فیگور گرفیتن باعث می شود ...

ادامه مطلب