12 نماینده ایران به فینال مسابقات مستر المپیا آماتورها راه یافیتند

تک اندام : چهارمین دوره مسابقات پرورش اندام مستر المپیای آماتورهای جهان در حالی بعد از ظهر امروز مرحله مقدماتی خود را سپری کرد که در پایان این مرحله 12 نماینده کشورما...

ادامه مطلب