بیت الله عباسپور استاد هنر فیگور گیری است

ارزیابی یک خبرنگان برزیلی از نمایش بیت الله عباسپور در صحنه های حرفه ای نویسنده ای برزیلی به نام دیاز در مورد ویژگی های فیگورگیری بیت الله عباسپور بدنساز خوب کشورمان د...

ادامه مطلب