راه حل و دلایل موفق آمیز نبودن رژیم لاغری

این سوال که چرا با وجود رژیم گرفتن لاغر نمیشویم  مشکل بسیاری ازانسانهاست. مثلا میگویند من برای لاغری هر کاری از دستم بر می آمد انجام دادم ولی لاغر نشدم در این  بخش دربا...

ادامه مطلب