مالیات باشگاه های ورزشی تهران را با خطر تعطیلی روبرو کرده است!

تک اندام : اخذ مالیات از باشگاه‌های ورزشی استان تهران، این باشگاه‌ها را با خطر تعطیلی روبرو کرده است. به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری میزان، باشگاه‌های ورزشی استا...

ادامه مطلب