السلام علیک یا اباعبدالله الحسین علیه السلام

کوچه کوچه دلم پر از غوغاست /  هر طرف خیمه عزا برپاست قدسیان سوگوار و محزونند / همه هستى سیه پوش عزاست ماه خون و خروش و ماتم شد /  ماه خون خدا محرم شد . . .

ادامه مطلب