محمد صباغ تبریزی قهرمان اسبق آسیا به سوی حق شتافیت

تک اندام : محمد صباغ تبریزی قهرمان اسبق آسیا، داور و مدرس بین المللی به سوی حق شتافیت. به گزارش تک اندام به نقل از فدراسیون بدنسازی، محمد صباغ تبریزی قهرمان اسبق آسیا،...

ادامه مطلب