دوره جدید آزمون مربیگری بدنسازی بانوان

تک اندام : آزمون مجدد مشروطین دوره مربیگری بدنسازی درجه 3 بانوان تهران 12 دی ماه برگزار می شود. کلیه بانوان مشروط دوره مربیگری بدنسازی درجه 3 تهران جهت شرکت در آزمون م...

ادامه مطلب