مرگ ناگهانی ناصر الصنباطي

طی چند روز اخیر خبر ناراحت کننده ای در دنیای پرورش اندام از سایت های مختلفی پخش شد مبنی بر اینکه ناصر الصنباطي بدنساز و اسطوره مصری به علت بیماری در گذشت علت مرگ وي تا ...

ادامه مطلب