مسابقات آسیایی بادی کلاسیک و فیزیک ۲۰۱۵

مسابقات آسیایی بادی کلاسیک و فیزیک 2015

تک اندام : رضا سلطانی مدیر سازمان تیمهای ملی فدراسیون بدنسازی از برگزاری اولین دوره مسابقات بادی کلاسیک و فیزیک قهرمانی آسیا در سال 2015 خبر داد و گفیت:پیکارهای انتخابی...

ادامه مطلب