ملی پوشان فیزیک،بادی کلاسیک و پرورش اندام انتخاب شدند

تک اندام : پس از برگزاری آخرین مرحله بازبینی فنی ملی پوشان فیزیک، بادی کلاسیک و پرورش اندام اعزامی به رقابت های آسیایی 2016 انتخاب شدند. به گزارش تک اند...

ادامه مطلب