فدراسیون : رقابت های انتخابی تیم ملی در مجموعه ورزشی کارگران برگزار می شود

تک اندام : پیکارهای انتخابی تیم ملی پرورش اندام، بادی کلاسیک و فیزیک جهت حضور در رقابت های آسیایی 2016 اسفند ماه سال جاری در مجموعه ورزشی فرهنگی شهید معتمدی برگزار می شود...

ادامه مطلب