اردوي بازبيني و انتخابي تيم ملي اعزامي به مسابقات بادي کلاسيک قهرماني جهان 2014

تک اندام : اردوي بازبيني و انتخابي تيم ملي اعزامي به مسابقات بادي کلاسيک قهرماني جهان 2014 دسته -168 سانتی متر : عرفان صیادی نایب قهرمان مسابقات بادی کلاسیک کشوری بو...

ادامه مطلب