شاهرود میزبان پرورش اندام و یاسوج نیز میزبان مدعیان بادی کلاسیک و فیزیک

تک اندام : مسابقات قهرمانی کشور بادی کلاسیک و فیزیک هفته اول شهریور ماه به میزبانی یاسوج و مسابقات پرورش اندام قهرمانی کشور 11 شهریور ماه در 3 رده سنی به میزبانی شاهرود...

ادامه مطلب