مربيان تيم ملي پرورش اندام اعزامي به جهاني برزيل انتخاب شدند

تک اندام :  بنا به پیشنهاد مدیر سازمان تیم های ملی و طی احکام جداگانه ای از سوی ناصر پورعلی فرد، کادر فنی تیم ملی بزرگسالان پرورش اندام اعزامی به رقابتهای جهانی 2014 بر...

ادامه مطلب