نتایج مسابقات پرورش اندام قهرمانی استان تهران 1393/5/17

تک اندام : مسابقات پرورش اندام قهرمانی استان تهران در روز پنج شنبه مورخ 17 مرداد ماه 1393 برگزار گردید. در این مسابقات که با حاشیه ها و مشکلات قابل توجه ای اجرا شده بو...

ادامه مطلب