قهرمانی ملی پوشان کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی امریکا

تک اندام : افیتخار آفرینان تيم ملي کشتی آزاد ايران موفق شدند تيم آمريکا را در خاک خودش به زانو درآورد و مقام قهرمانی جام جهاني کشتی آزاد را ازآن خود کنند. چهل و سومین ...

ادامه مطلب