مسابقات بزرگ پرورش اندام،بادی کلاسیک و فیزیک شمال شرق تهران

تک اندام : هیات بدنسازی و پرورش اندام شمال شرق تهران برگزار می نماید مسابقات بزرگ پرورش اندام،بادی کلاسیک و فیزیک شمال شرق تهران با حضور مسئولین محترم مجلس شورای اسلا...

ادامه مطلب