چهارم اردیبهشت آغاز پیکار های مسابقات فیزیک بادی کلاسیک و پرورش اندام

تک اندام : روز چهارم اردیبهشت آغاز پیکار های مسابقات فیزیک بادی کلاسیک و پرورش اندام. امید جبلی، رییس کمیته داوران فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از قضاوت 17 داور در م...

ادامه مطلب