قوانین مسابقات فیزیک در پرورش اندام

تک اندام: در رشته فیزیک، هیچ ورزشکاری با فیگور سنجیده نمی‌شود و فیگور گرفیتن ممنوع است! برای اینکه آشنایی بیشتری با این رشته داشته باشید! ادامه مطلب را دنبال کنید. رشت...

ادامه مطلب