مسلم دارابی مصدوم شد و ظرفچی قهرمان

تک اندام : مسلم دارابی  وعلیرضا ظرفچی هفته گذشته جهت شرکت در مسابقات قوی‌ترین مردان، تهران را به مقصد بوداپست ترک کردند. امیر بیات بنابه درخواست برخی از قهرمانان قوی‌تر...

ادامه مطلب