مسلم دارابی مصدوم شد و ظرفچی قهرمان

تک اندام : مسلم دارابی  وعلیرضا ظرفچی هفیته گذشته جهت شرکت در مسابقات قوی‌ترین مردان، تهران را به مقصد بوداپست ترک کردند. امیر بیات بنابه درخواست برخی از قهرمانان قوی‌ت...

ادامه مطلب