11 نفر به مرحله نهايی قویترین مردان راه یافیتند

تک اندام : با برگزاری رقابت‌های مقدماتی قوی‌ترین مردان، 11 نفر جواز شرکت در مرحله نهایی این پیکارها را به‌دست آوردند. به گزارش تک اندام  به نقل از فدراسیون، در مسابقات ...

ادامه مطلب

افراد برتر مسابقات قوی ترین مردان معرفی شدند

تک اندام : با برگزاری رقابتهای مقدماتی قوی ترین مردان، 11 نفر جواز شرکت در مرحله نهایی این پیکارها را بدست اوردند. به گزارش تک اندام به نقل از فدراسیون بدنسازی و پرورش ...

ادامه مطلب

مسابقات قوی ترین مردان باردیگر به خانه های مردم خواهد رفیت

تک اندام : فرامرز خودنگاه با حکم ناصر پورعلی فرد، رییس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام.رییس کمیته قوی ترین مردان این فدراسیون شد. فرامرز خودنگاه که روز پنج شنبه برای دی...

ادامه مطلب