مربيان تيم اعزامي جوانان و پيشکسوتان پرورش اندام به مسابقات جهاني مکزيک اعلام شدند

تک اندام : در گزارش تک اندام به نقل از فدراسیون بدنسازی,مدیر تیم های ملی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام گفیت: اولین مرحله آماده سازی تیم ملی جوانان و پیشکسوتان پرورش ان...

ادامه مطلب