نتایج مسابقات قهرمانی پرس سینه اصفهان 93

تک اندام : مسابقات پرس سینه قهرمانی باشگاه های اصفهان با معرفی قهرمانان 4 رده سنی به کار خود پایان داد. مسابقات پرس سینه قهرمانی باشگاه های اصفهان با حضور 183 شرکت کنن...

ادامه مطلب