نتایج رقابتهای پرورش اندام بزرگسالان قهرمانی کشور اصفهان اسفند 1392

نتایج رقابتهای پرورش اندام بزرگسالان قهرمانی کشور اصفهان اسفند 1392 و در ادامه اسامی قهرمانان مشخص شده در رقابت پرورش اندام بزرگسالان کشور وزن 55 کیلوگرم...

ادامه مطلب