کمتر از 15 روز تا بزرگترین رویداد بدنسازی جهان

تک اندام : مستر المپیا عنوانی است که به برنده رقابت حرفه ای پرورش اندام مردان که رقابتی بین المللی است و هرسال توسط فدراسیون جهانی پرورش اندام برگزار میگردد، اهدا میشود. ...

ادامه مطلب

مرا فلکس لوئیس صدا کنید

تک اندام : فلکس لوئیس بدنساز اهل انگلستان،حالابالاترین قله 212 پوندی جهان را چندسالی است تسخیرکرده در این مقاله می گوید که چگونه قبل از تمرین به خودش انگیزه می دهد و به ب...

ادامه مطلب