با بیت الله از آغاز تا امروز بخش دوم

بخش دوم مصاحبه و تحلیل های بیت الله عباسپور از آغاز تا امروز - ( تشکر بیت الله عباسپور از هموطنان ایرانی که برای تشویق و دلگرمی او به سالن مسابقه رفیته بودند) افکار بزر...

ادامه مطلب

مسابقات بعدی بیت الله در رده حرفه ای های 2013

  انتخاب مسابقه در هر رده ای موضوعی حساس و کلیدی است با توجه به تجربه زیادی که بیت الله در مسابقات دارد از او انتظار میرود که بهترین انتاب ها را انجام دهد . به گ...

ادامه مطلب