گفیت‌وگویی با کاوه درودی سرپرست دبیر فدراسیون بدنسازی

هفیته پيش با تغيير و تحولاتي که در فدراسيون پرورش اندام صورت گرفیت، دکتر آشتياني سرپرست فدراسيون از سوی وزیر ورزش کنار گذاشته شد تا مجمع عمومی فدراسیون به منظور انتخا...

ادامه مطلب