در بدنسازی تمرین ایستاده بهتر است یا نشسته؟

تک اندام : شما هم در باشگاه دیده‌اید که بعضی‌ها روی دوچرخه‌های ثابت نشسته‌اند، بعضی‌ها هم در کنار دستگاه‌ها و حتی بعضی‌ها هنگام تمرین با دمبل و در بسیاری از تمرینات، بصور...

ادامه مطلب

نکته های مهم برای مبتدیان بدنسازی و فیتنس

تک اندام : اگر که یک فرد کاملا مبتدی هستید یا در ابتدای راه بدنسازی خود به سر میبرید این مقاله میتواند مفید‌ترین مقاله ای‌ باشد که شما میتوانید برای دسترسی به اهداف خود د...

ادامه مطلب

بدنسازی جنگ و باشگاه میدان جنگ است

تک اندام : قهرمانان و ورزشکاران حرفه ای، تنها مهارت‌های فیزیکی و قدرتی ندارند. آنها از قدرت ذهن و شیوه‌ی تفکر درست نیز برخوردار هستند. بدنسازی یک نوع جنگ است و باشگاه ن...

ادامه مطلب