راه یابی بیت الله عباسپور به مسترالمپیا 2014 با کسب مقام پنجمی تامپا

تک اندام : بیت الله عباسپور برای کسب سومین جواز حضور در مسترالمپیا برای رقابتهای حرفه ای تامپا که در ایالت فلوریدا آمریکا بود سفر کرد و در تاریخ 8 و 9 آگوست مسابقات برگ...

ادامه مطلب