بررسی انتخاب مقدار وزنه ها در تمرینات بدنسازی

تک اندام : انتخاب وزنه مناسب برای حرکات بدنسازی نیازمند کمی حدس و کمی هم تمرین و تجربه است. و راه کاملا دقیق و درستی وجود ندارد، اما می توانید از این روش ها برای پیدا ک...

ادامه مطلب