حضور ممدوح الصبیا مصری در رقابت های نیویورک

ممدوح الصبیا ، بدنساز عظیم الجسته مصری ، تحت مربیگری « دنیس جیمز » در رقابت های نیویورک حضور خواهد یافت . گفتنی است که این غول مصری که در همین چند روز گذشته ، وارد سن ۲...

ادامه مطلب

حضور ممدوح الصبیا مصری در رقابت های نیویورک

ممدوح الصبیا ، بدنساز عظیم الجسته مصری ، تحت مربیگری « دنیس جیمز » در رقابت های نیویورک حضور خواهد یافت . گفتنی است که این غول مصری که در همین چند روز گذشته ، وارد سن ۲۶...

ادامه مطلب