حضور ممدوح الصبیا مصری در رقابت های نیویورک

ممدوح الصبیا ، بدنساز عظیم الجسته مصری ، تحت مربیگری « دنیس جیمز » در رقابت های نیویورک حضور خواهد یافیت . گفیتنی است که این غول مصری که در همین چند روز گذشته ، وارد سن...

ادامه مطلب

حضور ممدوح الصبیا مصری در رقابت های نیویورک

ممدوح الصبیا ، بدنساز عظیم الجسته مصری ، تحت مربیگری « دنیس جیمز » در رقابت های نیویورک حضور خواهد یافیت . گفیتنی است که این غول مصری که در همین چند روز گذشته ، وارد سن ...

ادامه مطلب