فواید گوش دادن موسیقی در تمرینات ورزشی

Andy Murray بازیکن تنیس هنگام انجام تمرینات ورزشی به موسیقی گوش می دهد. گوش دادن به موسیقی مناسب به هنگام انجام تمرینات ورزشی می تواند بهره حرکات ورزشی را تا ۲۰درصد افزا...

ادامه مطلب