ارومیه میزبان مچ انداز های باشگاههای کشور

تک اندام : مصاف سیزدهمین دوره مسابقات مچ اندازی قهرماني باشگاههای کشور 6 لغايت 8 اسفند ماه سال جاری در 11 وزن برگزار مي گردد. به گزارش تک اندام به نقل از فدراسیون بدنس...

ادامه مطلب

مسابقات مچ اندازی قهرمانی باشگاه های کشور برگزار میشود

تک اندام : رئیس کمیته مچ اندازی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام گفیت: مسابقات مچ اندازی قهرمانی باشگاه های کشور انتخابی تیم ملی در تمام اوزان برگزار خواهد شد. محمدرضا ت...

ادامه مطلب