چیز هایی که خانم های ورزشکار و مربیان فیتنس باید بدانند

تک ندام : در گذشته تصور و دیدگاه غلطی نسبت به بدنسازی خانم ها حاکم بوده و در حال حاضر هم تا حدودی این باورهای غلط در جامعه فیتنس و بدنسازی خانم ها حاکم است. البته بهتر اس...

ادامه مطلب