دانستنی های بدنسازی و رژیم های مربوط به آن

آیا تفاوت رژیم غذایی ورزشکاران با افراد عادي کمی است یا کیفی ؟  میزان کالری مصرفی ورزشکار چقدراست ؟ آیا با مصرف پروتئین زیاد می توان حجم عضلات را افزایش داد؟ آ...

ادامه مطلب