فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام : حمزه هوشمند جاي پور علي فرد نشست.

تک اندام : بعد از پیوستن فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام ایران به فدراسیون IFBB جایگاه نایب رییسی ناصر پورعلی فرد در آسیا از دست رفت . اما امسال در جریان برگزاری مساب...

ادامه مطلب

ناصر پور علی فرد : روش مسابقات انتخابی تغییر می کند

تک اندام : ناصر پورعلي‌فرد در گفت‌وگويي كه با ايرنا انجام داده به مسائل مختلفي درباره پرورش‌اندام و رشته‌هاي زير مجموعه اين فدراسيون پرداخته است. بخش‌هايي از حرف‌هاي ري...

ادامه مطلب