نایب قهرمانی مجید غلام قمری در آرنولد کلاسیک امریکا

مجید غلام قمری ورزشکار خوش استیل ایرانی که در مسابقات آرنود کلاسیک آماتوری آمریکا شرکت کرده بود از بین 27 ورزشکار به مقام نایب قهرمانی رشته بادی کلاسیک دست یافیت سایت ت...

ادامه مطلب