عباس عاقلی قهرمان پیشکسوتان آرنولد کلاسیک 2013

در مسابقات اخیر آرنولد کلاسیک تنها نماینده کشورمان در مسابقات آرنولد کلاسیک ۲۰۱۳ افیتخار آفرین شد . عباس عاقلی بدنساز سرشناس ایرانی که در سالهای اخیر موفقیت های فراوانی ...

ادامه مطلب

عباس عاقلی قهرمان پیشکسوتان آرنولد کلاسیک 2013

در مسابقات اخیر آرنولد کلاسیک تنها نماینده کشورمان در مسابقات آرنولد کلاسیک ۲۰۱۳ افیتخار آفرین شد . عباس عاقلی بدنساز سرشناس ایرانی که در سالهای اخیر موفقیت های فراوانی...

ادامه مطلب