نتایج دسته آزاد مسابقات آرنولد کلاسیک حرفه 2015

تک اندام : آرنولد کلاسیک حرفه ای 2015 آمریکا در حالی با ناکامی رولی وینکلار به پایان رسید که دکستر جکسون میخ خود را برای اولی و اورالی کوبید. دکستر که در آرنولد کلاسیک...

ادامه مطلب