نتایج مسابقات حرفه ای آرنولد کلاسیک ۲۰۱۳

بیست و پنجمین دوره از رقابت های حرفه ای آرنولد کلاسیک به عنوان اولین مسابقه حرفه ای پرورش اندام سال ۲۰۱۳ برگزار شد . مسابقات آرنولد کلاسیک که بعد از مستر المپیا معتبرتر...

ادامه مطلب

نتایج مسابقات حرفه ای آرنولد کلاسیک ۲۰۱۳

بیست و پنجمین دوره از رقابت های حرفه ای آرنولد کلاسیک به عنوان اولین مسابقه حرفه ای پرورش اندام سال ۲۰۱۳ برگزار شد . مسابقات آرنولد کلاسیک که بعد از مستر المپیا معتبرتری...

ادامه مطلب