نتایج بازبینی انتخابی جهت اعزام به مسابقات جهانی 2016

در پایان جلسه بازبینی کمیته فنی اعضاء دعوت شده به اردوی تیم ملی بادی کلاسیک و پرورش اندام جهت اعزام به رقابت های جهانی 2016 با اولیت آراء کمیته فنی شناخته شدند. به گ...

ادامه مطلب