راه برای آرنولد کلاسیک اروپا هموار شد

با پیوستن ایران به فدراسیون بین المللی پرورش اندام راه برای شرکت در بخش آماتوری آرنولد کلاسیک اروپا نیز هموار شده است و انتظار میرود تیم پرورش اندام ایران با بهترین نفر...

ادامه مطلب