نتایج مسابقات مستر المپیا 212 پوندی 2015

تک اندام :  فلکس لویس فاتح مستر المپیا 212 پوندی,امسال نیز توانست دقایقی پیش رقیبهای خوش عضله خود را کنار و بر روی سکوی اولی مستر المپیا 212پوندی 2015 بایستد. نتایج ای...

ادامه مطلب